languageIcon
search
search

เกี่ยวกับเรา

aboutUs

ทีมงาน (اقتداء)

เป็นทีมงานที่ให้ความสำคัญกับการเผยแผ่แบบอย่างของท่านนบี ﷺ เนื่องจากโลกอิสลามมีความจำเป็นอย่างยิ่งยวดในการปฏิบัติตามซุนนะฮ์ต่างๆ และบทซิกิรของท่านนบี ﷺ ในชีวิตประจำวัน ด้วยหลักฐานที่ถูกต้องพร้อมรูปภาพประกอบเพื่อให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจ และนำไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้อง และป้องกันการอุตริกรรมขึ้นในหมู่ชาวมุสลิมทุกวันนี้ แอปพลิเคชันนี้จึงได้ถูกผลิตขึ้นมาเพื่อบริการพี่น้องมุสลิมในหลายภาษา ทีมงาน (اقتداء) ทุกคนขอน้อมรับทุกข้อเสนอแนะ คำตักเตือน และคำติชมผ่านไอคอนติดต่อเรา เพื่อประเมินและปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาต่อไป